Mám svoje vízie, myšlienky a nápady, čo všetko by sa dalo zmeniť, vytvoriť, či vybudovať, aby sa zlepšila kvalita života obyvateľov v mestskej časti Košúty. No od chvíle, keď mi spoluobčania prejavili svoju dôveru a začal som vykonávať funkciu poslanca MsZ, musel som si uvedomiť, že v prvom rade musím obhajovať ich záujmy a požiadavky. Pochopil som, že práve obyvatelia mi povedia, čo je pre nich dôležité. Snažím sa zúčastňovať všetkých schôdzí SVB, na ktoré ma pozvú a môžem povedať, že na nich zaznie naozaj mnoho rôznych podnetov a požiadaviek. No ich riešenie má svoje pravidlá. Jedným z nich je pluralita názorov. Ak napríklad chcú obyvatelia nejakého bytového domu niečo vybudovať, alebo naopak, odstrániť, musí s tým súhlasiť väčšina. Najlepším riešením je, keď si to odhlasujú priamo na schôdzi SVB. Ak sa vedia obyvatelia na svojich reálnych požiadavkách dohodnúť, dá sa pre nich vybaviť takmer všetko. Veľa pritom závisí aj na aktivite predsedov SVB. S mnohými z nich mám veľmi dobrú spoluprácu. Vážim si to a chcem sa im za to poďakovať. Verím, že spoločnými silami dokážeme efektívne riešiť problémy našej mestskej časti.