Vážení obyvatelia mestskej časti Košúty,

v novembri 2017som vyhlásil súťaž, ktorej cieľom je vybudovanie atraktívnej kultúrno – spoločenskej zóny v Košútoch. Do konca júna ste mi mohli zasielať svoje nápady, skice, či jednoduché vizuály s vašou predstavou, kde by mala byť takáto zóna umiestnená, čo všetko by mala obsahovať a ako by mala podľa vás vyzerať. Ďakujem za všetky vaše podnety, pripomienky, názory. Veľmi si ich vážim. Ale súťaž je súťaž a jednoznačne najkomplexnejšie túto tému spracovala pani Mgr. art. Lucia Levčíková, ktorá sa stáva víťazom súťaže. Cením si, že pani Levčíková si dala tú námahu, venovala tejto myšlienke veľa času a vypracovala komplexnú štúdiu oddychovej kultúrno – spoločenskej zóny. Pre ilustráciu pripájam aspoň štyri vizuály z tejto štúdie. Len si dovoľujem upozorniť, že sú autorsky chránené. Pani Levčíkovej s radosťou odovzdám cenu pre víťaza – tablet. Udeje sa tak 1. septembra na Košútskom dni. Tam spolu predstavíme obyvateľom aj celú štúdiu a radi si vypočujeme ich názory. Zároveň sľubujem, že urobím všetko pre to, aby sa jej perfektné návrhy stali realitou a naše Košúty sa aj vďaka nej stali zase o niečo lepším a krajším miestom pre život.