rozhodol som sa predstúpiť pred Vás ako kandidát na poslanca za našu mestskú časť a po štyroch rokoch sa opäť uchádzať o vašu dôveru, ktorú ste mi v tomto volebnom období prejavili. Môj aktívny prístup k riešeniu problémov sa zakladá na ústretovosti, získaných skúsenosti a znalosti potrieb obyvateľov Košút. Pozíciu poslanca vnímam ako službu občanom a pri každom rozhodovaní som mal a vždy budem mať na zreteli verejný záujem.

Tibor ADAMKO, váš poslanec

 

Aktivity a zrealizované projekty

Kompletná obnova detských ihrísk


Vybudovanie novej fit zóny pre mládež


Vybudované nové parkovacie plochy a opravy


Vybudované nové chodníky a rekonštrukcie starých


Vyčistenie koryta potoka Jordán


Revitalizácia zelene a podpora starostlivosti okolia bytových domov

 

 • vspolupráca pri vzniku nového športového areálu Pltníky
 • priama podpora športových klubov
 • príprava a spracovávanie dôležitých projektov potrebných  pre našu mestskú časť
 • komunikácia a spolupráca s predsedami SVB

 

Moje priority a vízie

 • pokračovať v rozbehnutých rokovaniach s vedením POŠTY a neustále presadzovať vytvorenie jej pobočky v Košútoch pokračovať v budovaní nových parkovacích plôch na ktoré mám spracované projekty
 • vybudovanie novej kultúrno – oddychovej a športovej zóny medzi Atilákom a Jordánom                 
 • postupné rekonštrukcie jestvujúcich parkovacích plôch a ich vodorovné značenie
 • postupné rekonštrukcie cestných komunikácií a chodníkov
 • pokračovať v obnove detských ihrísk
 • pokračovať v revitalizácií zelene
 • vybudovanie novej kultúrno oddychovej a športovej zóny medzi Atilákom a jordánom
 • podieľať sa na vybudovaní nového športového areálu Pltníky
 • konkrétne riešenia a jasná predstava o tom, čo všetko je potrebné riešiť, aby sa zlepšila kvalita života v našej mestskej časti.