Po mesiacoch útlmu sa na sídliskách Košúty I. a Košúty II. rozbehli práce na opravách parkovísk a ďalšie aktivity. S Tiborom Adamkom, poslancom za túto mestskú časť, sme sa rozprávali o tom, čo sa bude v Košútoch diať v ďalšom období.

Tibor Adamko: – Od prvej chvíle po skončení nútenej správy sme mohli začať s rekonštrukciami parkovacích plôch, budovaním FITPARKU vďaka tomu, že v období, keď nám nútená správa neumožňovala budovanie, som nespal. Nečakal som na zázrak so založenými rukami, ale celý čas som aktívne pripravoval projekty. Na vytvorenie nových parkovacích miest, projekty opráv už existujúcich parkovísk, revitalizácie detských ihrísk a ich doplnenie o nové atrakcie, na vybudovanie nových ihrísk, projekty opráv chodníkov a ďalšie. Všetko bolo treba dôkladne pripraviť, vybaviť množstvo povolení. Aj v tom spočívala moja poslanecká práca v období nútenej správy.

Prejavilo sa toto vaše úsilie už nejakými hmatateľnými výsledkami?

– Úsilie sa vyplatilo. Naša mestská časť je prvá, v ktorej sa začalo s realizáciou prác. Už som spomenul, že sme opravili niekoľko parkovacích plôch. Žiaľ, pre nepriaznivé poveternostné podmienky budeme môcť v tejto činnosti pokračovať až na jar. Osadili sme už aj prvé pätky v novom FITPARKU na Kernovej ulici. V najbližších dňoch tam nainštalujeme prvé zariadenia a na jar budeme pokračovať inštaláciou mobiliáru, výsadbou stromčekov, osadením ďalších prvkov.

V týchto dňoch práve vy prichádzate aj s veľmi zaujímavou iniciatívou nazvanou KULTÚRA DO KOŠÚT. Povedzte nám o tom viac.

– Už dlhšiu dobu cítim a rozhovory s obyvateľmi Košút mi to potvrdzujú, že naše sídlisko potrebuje oddychovú a kultúrno – spoločenskú zónu pre mladých ľudí. Podľa mňa by to mal byť priestor kde by sa mládež stretávala, boli by tam vytvorené podmienky pre divákov a účinkujúcich na menšie koncerty hudobných skupín, pesničkárov, či iné vystúpenia, prezentácie atď. Zároveň by v takejto zóne bol vyčlenený priestor aj s potrebným zázemím pre grilovanie, opekanie … No táto zóna by mohla plniť aj ďalšie požiadavky. Aké, to už záleží aj na návrhoch, podnetoch priamo od občanov.

Najlepšie, najpodnetnejšie návrhy ste sa rozhodli dokonca odmeniť?

– Áno. Budem veľmi rád, keď sa na vytváraní takejto zóny budeme podieľať s obyvateľmi našej mestskej časti spoločne od samého začiatku. Pretože si každý návrh vážim a pre lepšiu motiváciu som vyhlásil aj súťaž. Podmienky uvádzam nižšie. Dúfam, že sa do súťaže zapojí čo najviac spoluobčanov. Verím, že sa nám spoločne podarí vytvoriť zaujímavý priestor pre kultúru v Košútoch, ale aj spontánne priateľské stretnutia a spoločné trávenie voľného času v príjemnom, atraktívnom prostredí. O priebehu súťaže a vytváraní kultúrno – spoločenskej zóny budem priebežne informovať na svojej webovej stránke a facebookovom profile.

SÚŤAŽ „KULTÚRA DO KOŠÚT“

Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia s trvalým bydliskom v Košútoch I. a Košútoch II. Zašlite mi svoje nápady, skice, či jednoduché vizuály na vybudovanie kultúrno – spoločenskej zóny v Košútoch. Uveďte, kde by mala byť umiestnená, čo všetko by mala obsahovať a ako by mala podľa vás vyzerať. Svoje návrhy mi zašlite e- mailom na adresu: tibor.adamko@martin.sk, alebo poštou na adresu: Tibor Adamko, Rázusova 9/34, 036 01 Martin. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek a kontakt.

Súťažiť budú dve vekové kategórie. Do prvej budú zaradení súťažiaci vo veku od 10 do 19 rokov, do druhej súťažiaci vo veku od 19 do 99 rokov. Všetky vaše návrhy uverejním na svojej webovej stránke www.adamko-kosuty.sk So svojim tímom a architektom mesta MT vyhodnotím najzaujímavejšie návrhy a víťaza v každej kategórii odmením tabletom a ďalšími zaujímavými cenami. Svoje návrhy zasielajte najneskôr do 30. júna 2018. V septembri 2018 predstavím verejnosti víťazné návrhy a odmením víťazov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *