Vážení spoluobčania,

Mestská časť Košúty je  svojou rozlohou a počtom obyvateľov  najmenšia mestská časť, ale zároveň s najväčšou hustotou obyvateľstva na meter štvorcový. To prináša so sebou celý rad problémov  najmä v oblasti statickej dopravy, ale aj v rôznych iných oblastiach. Tieto problémy zďaleka nie sú zanedbateľné. Ako najmenšia mestská časť máme aj najmenší rozpočet.  Pri takom malom objeme pridelených finančných prostriedkov, je mnoho krát ťažké rozhodnúť, na čo ich správne použiť.

Pochopil som preto, že nie je správne ísť cestou bombastických volebných hesiel, ktoré si stanovujú jednotliví kandidáti  na základe subjektívneho  uváženia.  Uvedomil som si, že ako volení zástupcovia občanov, ktorí nám prejavili dôveru, sme povinní obhajovať ich záujmy a plniť  ich požiadavky. Preto všetky moje aktivity vykonané počas celého obdobia boli realizované na základe požiadaviek našich spoluobčanov.

0

Keď sa obyvatelia dohodnú, dá sa takmer všetko

Mám svoje vízie, myšlienky a nápady, čo všetko by sa dalo zmeniť, vytvoriť, či vybudovať, aby sa zlepšila kvalita života obyvateľov v mestskej časti Košúty. No od chvíle, keď mi spoluobčania prejavili svoju dôveruViac info...
By : ADMIN | sep 26, 2018
0

VYDARENÝ KOŠÚTSKY DEŇ

V sobotu 1. septembra sme zorganizovali v našej mestskej časti prvý krát Košútsky deň. Ďakujem všetkým návštevníkom podujatia. Veľmi ma teší, že prišli v takom hojnom počte. Ukázalo sa, že aj naša mestská časť, hociViac info...
By : ADMIN | sep 5, 2018
0

„Kultúra do Košút“ má svojho víťaza

Vážení obyvatelia mestskej časti Košúty, v novembri 2017som vyhlásil súťaž, ktorej cieľom je vybudovanie atraktívnej kultúrno – spoločenskej zóny v Košútoch. Do konca júna ste mi mohli zasielať svoje nápady, skice, čiViac info...
By : ADMIN | aug 13, 2018
0

V PONDELOK IMATRIKULÁCIA, V PIATOK PROMÓCIE

Piatok trinásteho bol šťastným dňom pre študentov 6. ročníka Martinskej letnej detskej univerzity. V tento deň v Aule MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského približne šesťdesiat detí za prítomnosti rodičov a príbuznýchViac info...
By : ADMIN | júl 21, 2018
1 2 3 5

Popri tom všetkom som sa snažil efektívne využiť môj čas a venoval sa príprave a spracovávaniu ďalších projektov potrebných pre našu mestskú časť.
Bohužiaľ vzhľadom k tomu, že mesto Martin sa momentálne nachádza v nútenej správe. nie je možné realizovať rozvoj nášho mesta. Momentálne všetky investičné akcie v našej mestskej časti, ktoré sme mali naplánované a projekčne pripravené sú pozastavené.

Do budúcna mám pripravených niekoľko projektov, ktoré vznikli v prvom rade na základe požiadaviek od občanov. Parí medzi ne napríklad riešenie statickej dopravy, revitalizácia zelene, ako aj ďalšie nápady na zlepšovanie kvality života v našej mestskej časti.

Veľká vďaka patrí všetkým predsedom SVB a obyvateľom Košút, ktorý so mnou spolupracujú a aktívne sa zaujímajú o dianie v našej mestskej častí.