Vážení spoluobčania,

Mestská časť Košúty je  svojou rozlohou a počtom obyvateľov  najmenšia mestská časť, ale zároveň s najväčšou hustotou obyvateľstva na meter štvorcový. To prináša so sebou celý rad problémov  najmä v oblasti statickej dopravy, ale aj v rôznych iných oblastiach. Tieto problémy zďaleka nie sú zanedbateľné. Ako najmenšia mestská časť máme aj najmenší rozpočet.  Pri takom malom objeme pridelených finančných prostriedkov, je mnoho krát ťažké rozhodnúť, na čo ich správne použiť.

Pochopil som preto, že nie je správne ísť cestou bombastických volebných hesiel, ktoré si stanovujú jednotliví kandidáti  na základe subjektívneho  uváženia.  Uvedomil som si, že ako volení zástupcovia občanov, ktorí nám prejavili dôveru, sme povinní obhajovať ich záujmy a plniť  ich požiadavky. Preto všetky moje aktivity vykonané počas celého obdobia boli realizované na základe požiadaviek našich spoluobčanov.

0

PROBLÉMY S NEDOSATATKOM PARKOVACÍCH MIEST RIEŠIME

Práve v týchto dňoch prebieha realizácia ďalšieho investičného zámeru na sídlisku Košúty II. Na ulici Kernova budujeme novú parkovaciu plochu, na ktorej vznikne 11 parkovacích miest. Výstavba so sebou prináša aj menší zásahViac info...
By : ADMIN | jún 21, 2018
0

FINÁLE PROJEKTU “POĎME DETI BAVIŤ POHYBOM“

V sobotu 16. júna som sa zúčastnil veľmi peknej akcie na Podháji. Prebehla tam záverečná súťaž jedinečného projektu, ktorý realizoval Mestský hádzanársky klub Martin v spolupráci s Mestom Martin a Centrom voľného času Kamarát. PodujatieViac info...
By : ADMIN | jún 19, 2018
0

S DEŤMI SME SPOZNÁVALI PRÍRODNÉ BOHATSTVO TURCA

V utorok 27. marca, som mal milú príležitosť,  žiakom zo ZŠ Hurbanova porozprávať o tom, že najväčším prírodným bohatstvom Turca sú bohaté zásoby mimoriadne kvalitnej pitnej vody v podzemných prameňoch. Hovoril som aj o tom, prečoViac info...
By : ADMIN | mar 31, 2018
0

POKRAČUJEME V OBNOVE DETSKÝCH IHRÍSK

Pred niekoľkými dňami sme spustili komplexnú obnovu detských ihrísk na sídliskách Košúty I. a Košúty II. Dnes finišujeme s prácami na ulici M. Gallandu. Budem rád, keď mi napíšete, či sa vám nové prvkyViac info...
By : ADMIN | mar 22, 2018
1 2 3 4 5

Popri tom všetkom som sa snažil efektívne využiť môj čas a venoval sa príprave a spracovávaniu ďalších projektov potrebných pre našu mestskú časť.
Bohužiaľ vzhľadom k tomu, že mesto Martin sa momentálne nachádza v nútenej správe. nie je možné realizovať rozvoj nášho mesta. Momentálne všetky investičné akcie v našej mestskej časti, ktoré sme mali naplánované a projekčne pripravené sú pozastavené.

Do budúcna mám pripravených niekoľko projektov, ktoré vznikli v prvom rade na základe požiadaviek od občanov. Parí medzi ne napríklad riešenie statickej dopravy, revitalizácia zelene, ako aj ďalšie nápady na zlepšovanie kvality života v našej mestskej časti.

Veľká vďaka patrí všetkým predsedom SVB a obyvateľom Košút, ktorý so mnou spolupracujú a aktívne sa zaujímajú o dianie v našej mestskej častí.