Vážení spoluobčania,

Mestská časť Košúty je  svojou rozlohou a počtom obyvateľov  najmenšia mestská časť, ale zároveň s najväčšou hustotou obyvateľstva na meter štvorcový. To prináša so sebou celý rad problémov  najmä v oblasti statickej dopravy, ale aj v rôznych iných oblastiach. Tieto problémy zďaleka nie sú zanedbateľné. Ako najmenšia mestská časť máme aj najmenší rozpočet.  Pri takom malom objeme pridelených finančných prostriedkov, je mnoho krát ťažké rozhodnúť, na čo ich správne použiť.

Pochopil som preto, že nie je správne ísť cestou bombastických volebných hesiel, ktoré si stanovujú jednotliví kandidáti  na základe subjektívneho  uváženia.  Uvedomil som si, že ako volení zástupcovia občanov, ktorí nám prejavili dôveru, sme povinní obhajovať ich záujmy a plniť  ich požiadavky. Preto všetky moje aktivity vykonané počas celého obdobia boli realizované na základe požiadaviek našich spoluobčanov.

0

SPUSTILI SME KOMPLETNÚ OBNOVU DETSKÝCH IHRÍSK V KOŠÚTOCH

Práve sme na Rázusovej ulici v Košútoch I. začali s rekonštrukciou detského ihriska. Dnes sme osádzali nové, zaujímavé prvky. Dúfam, že sa detičkám budú páčiť. “ template=“default“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]
By : ADMIN | mar 13, 2018
0

Jedenástka roka na „Hurbanke“

Opäť som sa zúčastnil v ZŠ s MŠ Hurbanova jedinečnej spoločensko – športovej udalosti „Jedenástka roka“. V priestoroch telocvične, kde sa akcia konala, bol vyhlásený aj „Talent roka“ a „Futbalistka roka“ zViac info...
By : ADMIN | feb 7, 2018
0

NEČAKAL SOM SO ZALOŽENÝMI RUKAMI

Po mesiacoch útlmu sa na sídliskách Košúty I. a Košúty II. rozbehli práce na opravách parkovísk a ďalšie aktivity. S Tiborom Adamkom, poslancom za túto mestskú časť, sme sa rozprávali o tom,Viac info...
By : ADMIN | nov 29, 2017
0

V ČISTENÍ JORDÁNU BUDEME POKRAČOVAŤ

Od začiatku môjho poslaneckého pôsobenia v mestskej časti Košúty sa snažím upozorňovať na to, že vodné toky „malý Jordán“ a „veľký Jordán“, sú už roky zarastené, znečistené. Nevykonáva sa na nich údržba, zaViac info...
By : ADMIN | nov 20, 2017
1 2 3 4 5

Popri tom všetkom som sa snažil efektívne využiť môj čas a venoval sa príprave a spracovávaniu ďalších projektov potrebných pre našu mestskú časť.
Bohužiaľ vzhľadom k tomu, že mesto Martin sa momentálne nachádza v nútenej správe. nie je možné realizovať rozvoj nášho mesta. Momentálne všetky investičné akcie v našej mestskej časti, ktoré sme mali naplánované a projekčne pripravené sú pozastavené.

Do budúcna mám pripravených niekoľko projektov, ktoré vznikli v prvom rade na základe požiadaviek od občanov. Parí medzi ne napríklad riešenie statickej dopravy, revitalizácia zelene, ako aj ďalšie nápady na zlepšovanie kvality života v našej mestskej časti.

Veľká vďaka patrí všetkým predsedom SVB a obyvateľom Košút, ktorý so mnou spolupracujú a aktívne sa zaujímajú o dianie v našej mestskej častí.