Vážení spoluobčania,

Mestská časť Košúty je  svojou rozlohou a počtom obyvateľov  najmenšia mestská časť, ale zároveň s najväčšou hustotou obyvateľstva na meter štvorcový. To prináša so sebou celý rad problémov  najmä v oblasti statickej dopravy, ale aj v rôznych iných oblastiach. Tieto problémy zďaleka nie sú zanedbateľné. Ako najmenšia mestská časť máme aj najmenší rozpočet.  Pri takom malom objeme pridelených finančných prostriedkov, je mnoho krát ťažké rozhodnúť, na čo ich správne použiť.

Pochopil som preto, že nie je správne ísť cestou bombastických volebných hesiel, ktoré si stanovujú jednotliví kandidáti  na základe subjektívneho  uváženia.  Uvedomil som si, že ako volení zástupcovia občanov, ktorí nám prejavili dôveru, sme povinní obhajovať ich záujmy a plniť  ich požiadavky. Preto všetky moje aktivity vykonané počas celého obdobia boli realizované na základe požiadaviek našich spoluobčanov.

0

OPRAVUJEME PARKOVACIE MIESTA

Mnoho obyvateľov sídlisk Košúty I. a Košúty II., ktorí využívajú vyhradené miesta na parkovanie je nespokojných s kvalitou ich povrchu. Obracali sa na mňa s požiadavkou, že keď si už za tieto miesta platia, takViac info...
By : ADMIN | nov 16, 2017
0

Revitalizácia jazierka

Jednou z mojich veľkých priorít je realizovať celkovú revitalizáciu prostredia našej mestskej časti, zameranú hlavne na zeleň. Súčasťou tohto cieľa a aktivity je opäť úspešný projekt zelené oázy a začatie budovania oddychovejViac info...
By : ADMIN | okt 4, 2017
0

Nové detské ihriská

Nezabudli sme ani na naše mamičky s deťmi, ktoré nás žiadali o zlepšenie stavu detských ihrísk. Pre nich sme vybudovali nové detské ihriská, pričom sme dali mamičkám možnosť vybrať si samotné atrakcie.Viac info...
By : ADMIN | okt 4, 2017
0

Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Druhou, veľkou a finančne náročnou  akciou bola kompletná rekonštrukcia cestnej komunikácie na ul. Hurbanová od budovy Katastra po Zdravotné  stredisko. Nové chodníky sme vybudovali na uliciach Hurbanova,  Kernova  a na ul. M.Galandu. “ template=“default“Viac info...
By : ADMIN | okt 4, 2017
1 2 3 4

Popri tom všetkom som sa snažil efektívne využiť môj čas a venoval sa príprave a spracovávaniu ďalších projektov potrebných pre našu mestskú časť.
Bohužiaľ vzhľadom k tomu, že mesto Martin sa momentálne nachádza v nútenej správe. nie je možné realizovať rozvoj nášho mesta. Momentálne všetky investičné akcie v našej mestskej časti, ktoré sme mali naplánované a projekčne pripravené sú pozastavené.

Do budúcna mám pripravených niekoľko projektov, ktoré vznikli v prvom rade na základe požiadaviek od občanov. Parí medzi ne napríklad riešenie statickej dopravy, revitalizácia zelene, ako aj ďalšie nápady na zlepšovanie kvality života v našej mestskej časti.

Veľká vďaka patrí všetkým predsedom SVB a obyvateľom Košút, ktorý so mnou spolupracujú a aktívne sa zaujímajú o dianie v našej mestskej častí.