Vo štvrtok  9.2. som sa opäť stretol  so sympatickou partiou študentov Gymnázia V. P. Tótha. TURVOD a Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti podporili výskumný projekt tímu študentov tohto gymnázia v rámci medzinárodnej súťaže FLL. Tím pracuje pod vedením RNDr. Alice Karkušovej. Pani Karkušová mi o realizácii projektu povedala:

„Naši študenti sa už niekoľko mesiacov pripravujú na stredoeurópske semifinále súťaže FLL, ktoré sa koná 10. – 11. 2. 2018 v Poľsku, v meste Lodž.

V rámci výskumného projektu, ktorý je súčasťou súťaže, sa nám podarila veľká vec. Vymysleli sme a rozbehli  vlastnú  kampaň POVEDZME ÁNO čistej pitnej vode, ktorá spôsobila lavínu aktivít na základných a stredných školách na celom Slovensku. Cieľom kampane je, aby si mladí ľudia viac uvedomili význam pitia čistej vody, aby nedávali prednosť sladeným vodám a vodám v PET fľašiach a aby sa čistá pitná voda aj reálne začala piť viac.

 

Do kampane sa v priebehu necelých 2 týždňov zapojilo asi 128 škôl, čo je približne 13 000 – 30 000 detí a stále pribúdajú ďalšie a ďalšie.  Zistili sme, že aj keď ľudia veľmi dobre vedia o pozitívnych účinkoch čistej vody, aj tak si ju na pitie nevyberú. Dokázal to aj náš malý experiment v školskej jedálni. 10 minút sme sledovali študentov, aký nápoj si k obedu vyberú. Zo 44 študentov si iba piati vybrali čistú vodu. 88 percent ľudí reálne dalo prednosť nezdravému nápoju. Až taký nepomer sme nečakali.

Napadol nás spôsob, ako to zmeniť. Ak priamo podáme deťom pohár čistej pitnej vody, dostane sa voda aj k tým, ktoré by si ju nevybrali. Celá kampaň je jednoduchá. Učiteľ si vyberie niekoľko aktívnych žiakov, ktorí počas obeda alebo prestávky, budú ponúkať čistú pitnú vodu svojim spolužiakom. Počas akcie je dôležité informovať o účinkoch vody a o nevhodnosti pitia sladkých nápojov.

Výzvu sme spustili cez sociálne siete , webovú stránku a emailom a oslovili sme všetky základné a stredné školy na Slovensku.  Sami sme zaskočení tým, akú pozitívnu odozvu sme dostali.

Učitelia sú nadšení. Väčšina z nich kampaň rozširuje o vlastné aktivity, besedy, prednášky, tvorbu plagátov o pitnej vode, často pripravujú rozhlasové relácie a vyzývajú deti, aby viac pili čistú vodu ai. Dokonca  sa  nám podarilo osloviť aj školy, ktoré navštevujú deti  zo sociálne slabších oblastí, kde je čistá voda luxus. Mnohé školy sa samé rozhodli pokračovať v kampani aj naďalej. Vďaka jednoduchej myšlienke ale najmä vďaka obetavej práci učiteľov,  ktorí dokázali správne motivovať svojich žiakov, sa podarila správna vec. Spoločnými silami sa nám podarilo urobiť niečo pre zdravie našich detí.“

Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou takéhoto zmysluplného projektu. Veľmi si vážim aktivitu a iniciatívu pani Alice Karkušovej, šikovných mladých výskumníkov a všetkých, ktorí sa na projekte podieľajú a podporujú ho.

Informácie o kampani a celkom projekte nájdete na:

https://ovode.webnode.sk/navrh-na-riesenie/

https://ovode.webnode.sk/povedzme-ano-cistej-vode/

https://www.gvpt.sk/predmety/informatika/1217-v%C3%BDskumn%C3%BD-projekt-n%C3%A1%C5%A1ho-t%C3%ADmu-nadobudol-celoslovensk%C3%BD-rozmer