Je už pravidlom, že na viacerých miestach v  mestskej časti Košúty sa po silnejších dažďoch tvoria na cestách, ale najmä na parkoviskách doslova bazény plné špinavej vody. Na otázku prečo sa to deje a ako tento problém riešiť, nám odpovedal poslanec za túto mestskú časť, Tibor Adamko:

„Príčinou  sú najmä nefunkčné dažďové vpusty do ktorých vteká dažďová voda spolu s nánosmi hliny, lístia, či iných nečistôt naplavených z cestných komunikácií. Mnohokrát sa tam nájde aj stavebný odpad. Kritická situácia nastáva hlavne  pri intenzívnych dažďoch, keď sa na cestných komunikáciách a parkovacích plochách vytvárajú rozsiahle mláky vody. Následkom toho vznikajú nepríjemné situácie, keď prechádzajúce autá špliechajú na okoloidúcich. Ohrozená je aj cestná premávka, keď sa niektoré vozidlá snažia veľkým mlákam vyhnúť. A na parkovacích plochách, sa vytvárajú také veľké a hlboké mláky, že obyvatelia sa nemajú ako dostať k svojím vozidlám.“

V čom vidíte riešenie tejto nepríjemnej situácie?

„Čistenie dažďových vpustí nie je jednoduché, ani lacné. Vykonáva sa najmä na základe podnetov  od občanov, alebo  operatívne podľa potreby. Ale ukazuje sa, že to nestačí. Mali by sa čistiť pravidelne, pretože mnohé z nich neboli čistené už celé roky. Preto jednou z mojich priorít v najbližšom období bude iniciovať riešenie tejto problematiky na pôde mestského zastupiteľstva. Verím, že nájdem u kolegov poslancov podporu a dažďové vpuste sa budú čistiť pravidelne.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *