Práve v týchto dňoch prebieha realizácia ďalšieho investičného zámeru na sídlisku Košúty II. Na ulici Kernova budujeme novú parkovaciu plochu, na ktorej vznikne 11 parkovacích miest. Výstavba so sebou prináša aj menší zásah do pokojného života obyvateľov. Týmto si ich dovoľujem požiadať o trpezlivosť a pochopenie. Verím, že vytvorením nových parkovacích plôch sa vyriešia mnohé problémy, ktoré sa pred týmto bytovým domom vyskytovali.