Jednou z mojich veľkých priorít je realizovať celkovú revitalizáciu prostredia našej mestskej časti, zameranú hlavne na zeleň. Súčasťou tohto cieľa a aktivity je opäť úspešný projekt zelené oázy a začatie budovania oddychovej zóny pri Atilovom hrobe. Tiež revitalizácie jazierka a jeho okolia ktorú sme nedávno spustili. Tomuto zámeru by som do budúcna chcel venovať náležitú pozornosť.