Vážení spoluobčania, obyvatelia sídlisk Košúty I. a Košúty II., vítam Vás na svojej stránke. K jej vytvoreniu ma viedla predovšetkým snaha o intenzívnejšiu komunikáciu medzi nami. Veľmi dobre si uvedomujem, že osobný kontakt, stretávanie sa a vzájomné rozhovory, tak ako to robím doteraz, sa nedajú ničím nahradiť.

Aj naďalej si budem veľmi vážiť všetky stretnutia s každým z Vás. Ale predsa len, internet a sociálne siete sú v dnešnej uponáhľanej dobe fenoménom, ktorý nechcem ignorovať. Naopak, chcem ich využiť na to, aby som bol v neustálom kontakte s Vami. Aby sme o sebe vedeli, aby ste mi mohli kedykoľvek dať vedieť, čo Vás v našej mestskej časti trápi, čo treba zlepšiť, vyriešiť, zabezpečiť… Samozrejme budem rád, keď sa od Vás dozviem aj to, čo Vás na sídlisku potešilo, či milo prekvapilo. Budem Vám vďačný za všetky Vaše názory, podnety, nápady. Budem veľmi rád, keď túto stránku využijeme na vzájomnú inšpiráciu, ako urobiť z Košút čo najlepšie miesto pre život.

Tibor Adamko
Váš poslanec MsZ za mestskú časť Košúty