Áno, táto téma medzi obyvateľmi sídliska naďalej rezonuje a neustále  sa pýtajú, či by nebolo možné pobočku Slovenskej pošty v Košútoch opäť otvoriť. Veď obyvatelia sídliska sú dlhodobo odkázaní na poštové služby v akýchsi  pochmúrnych, nedôstojných a nedostatočných priestoroch na Severe.  Spoluobčanom z Košút sa vôbec nečudujem, aj keď sa neustále dopytujú na to isté.  Je to úplne legitímna požiadavka a úplne sa s nimi stotožňujem. Veď priestory na Severe si často „vychutnávam“  aj osobne, keď čakám napr. na doporučený list .

Nie je predsa normálne, aby Slovenská pošta v 21. storočí  zabezpečovala  služby v takých hrozných priestoroch a podmienkach aké sú momentálne na Severe.

O tejto téme sa už naozaj veľa popísalo, ale podnikli sme aj množstvo reálnych krokov, aby sme neutešený stav zmenili.  Problému sme sa už v minulosti veľmi  intenzívne venovali, spisovali sme podnety od občanov, písali listy a vyvíjali nátlak na vtedajšie vedenie pošty.  Dokonca  sme zorganizovali aj stretnutie na úrovni primátora s vedením pošty.  No vždy sme narazili iba na neochotu tento problém riešiť. Odvolávali sa na interné smernice, normy, prieskumy, štandardy a pod.  Slovenská pošta je akciová spoločnosť so 100% štátnou účasťou a mesto bohužiaľ nemá kompetenciu zasiahnuť do toho, kde si Slovenská pošta otvorí prevádzku a či táto vyhovuje potrebám obyvateľov v okolí.

Paradoxne, až ironicky tak vyznievajú tlačové správy a reklamné slogany, v ktorých sa Slovenská pošta  okrem iného rada pýši, že garantuje profesionalitu a kvalitu služieb a  je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou.

Vedenie Slovenskej pošty by si malo za týmito slovami naozaj stáť a my budeme naďalej bojovať za znovuotvorenie pobočky v Košútoch.