Od začiatku môjho poslaneckého pôsobenia v mestskej časti Košúty sa snažím upozorňovať na to, že vodné toky „malý Jordán“ a „veľký Jordán“, sú už roky zarastené, znečistené. Nevykonáva sa na nich údržba, za ktorú zodpovedá Správa povodia horného Váhu. Tej tieto toky patria. Pritom v porastoch na brehoch sa zachytávalo množstvo nečistôt a odpadu. Zanesené a zarastené koryto neodvádzalo dostatočne vodu. To sa prejavilo najmä pri prívalových dažďoch, keď sa potoky vylievali z brehov a voda vytápala obydlia.  Preto sa prirodzene, veľmi často na mňa obracali aj obyvatelia s otázkou, kedy konečne budú potoky vyčistené. Vzhľadom na to, že toky nepatria mestu Martin, niekoľkokrát sme písomne, aj osobne oslovili už spomínanú Správu povodia horného Váhu. Som naozaj rád, že po niekoľkých rokoch sa dobrá vec podarila a potoky sú čistené. Je potrebné ešte vyčistiť aj malý tok Jordánu. Žiaľ, pretože jeho brehy sú husto porastené náletovými drevinami, nie je ho možné čistiť technikou. Tú sa tam nepodarí dostať. Hľadáme preto iné riešenia. O ďalšom priebehu vás budem informovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *