Piatok trinásteho bol šťastným dňom pre študentov 6. ročníka Martinskej letnej detskej univerzity. V tento deň v Aule MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského približne šesťdesiat detí za prítomnosti rodičov a príbuzných slávnostne spromovalo. Verím, že slávnostné promócie budú pre deti silným zážitkom, na ktorý budú spomínať aj po rokoch. Tak ako aj na tohtoročnú letnú univerzitu. Veď počas jedného týždňa zažili toho naozaj veľa. Absolvovali zaujímavé prednášky, zábavné aj náučné workshopy, atraktívnou formou získali množstvo nových informácií. Naša Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti im okrem exkurzie v objektoch Necpalského prameňa, zabezpečila v spolupráci so starostom obce Necpaly Petrom Majkom aj návštevu malej vodnej elektrárne. Deti sa od p. starostu dozvedeli veľa o premene vodnej energie na elektrickú. Po týždennom štúdiu účastníci letnej univerzity slávnostne spromovali a získali bakalárčekovské, magisterčekovské, doktorčekovské, docentíkovské a profesorčekovské tituly. Všetkým gratulujem.

 

Zároveň chcem poďakovať Centru voľného času Kamarát za organizáciu tohto pekného podujatia. Som presvedčený, že energia venovaná výchove a vzdelávaniu detí je tou najlepšou a najkrajšou investíciou v živote človeka.