Pre spracovanie vaších podnetov vyplňte prosím formulár na spodku stránky.


Ivana K: Dobrý deň. Pán Adamko, teraz keď mesto vychádza z nútenej správy, budú sa realizovať nejaké investičné akcie aj v Košútoch?

Tibor Adamko: Aj keď sme počas nútenej správy nemohli realizovať žiadne investičné akcie, snažil som sa tento čas aktívne využiť na prípravu budúcich projektov a vybavenia potrebných náležitosti k nim, ešte nejaký čas potrvá pokým prebehne celý administratívny proces z režimu nútenej správy, ale môžem Vás ubezpečiť, že investičných akcií, ktoré sa dajú už realizovať máme pripravených viacero, takže hneď ako to bude možné začneme ich realizovať, budú to prevažne nové parkovacie miesta a obnova detských ihrísk.