Už dlhšiu dobu cítim a rozhovory s obyvateľmi Košút mi to potvrdzujú, že naše sídlisko potrebuje oddychovú a kultúrno – spoločenskú zónu pre mladých ľudí. Podľa mňa by to mal byť priestor kde by sa mládež stretávala, boli by tam vytvorené podmienky pre divákov a účinkujúcich na menšie koncerty hudobných skupín, pesničkárov, či iné vystúpenia, prezentácie atď. Zároveň by v takejto zóne bol vyčlenený priestor aj s potrebným zázemím pre grilovanie, opekanie … No táto zóna by mohla plniť aj ďalšie požiadavky. Aké, to už záleží aj na Vašich návrhoch, podnetoch.

Budem veľmi rád, keď mi zašlete akékoľvek návrhy, pripomienky, požiadavky na to, kde by podľa Vás mala byť takáto zóna vytvorená, aké funkcie by mala plniť, ako by mala vyzerať. Môžete mi písať, ale môžete posielať aj skice, nákresy, či vizualizácie. Verím že sa nám spoločne podarí vytvoriť zaujímavý priestor pre kultúru na našom sídlisku, ale aj spontánne priateľské stretnutia a spoločné trávenie voľného času v príjemnom, atraktívnom prostredí.