V piatok 6. apríla som sa zúčastnil pekného podujatia na Divadelnom námestí, ktoré organizovala Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Turiec, v spolupráci s ďalšími partnermi.

Som rád, že som mohol prispieť cenou do tomboly a osobne ju odovzdať výhercom. Aspoň takto skromne, ale úprimne som naším spoluobčanom s autizmom a ich blízkym, mohol vyjadriť úctu a spolupatričnosť. Akcia bola súčasťou podujatí, ktoré organizátori v našom meste pripravili pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme.